آخرین اخبار
  بایگانی آرشیو ها برای پولی یورتان
داودیانس davedyans 01

مقایسه قابلیت حرارتی

چرا فوم سخت پلی یورتان بهترین عایق حرارتی محسوب می شود؟ با توسعه فوم های پلی یورتان پلی اتری و در ادامه با تولید مواد پف زا امکان تولید فوم سخت پلی یورتان ممکن شد. در زمان، جنگ جهانی دوم، یکی از دلایل اصلی توسعه فوم سخت پلی یورتان ( فوم ریجید ) نیاز به […]

بیشتر بخواند